9 października – 3 listopada 2019 /Mały Salon/

WŁOCŁAWKI-NOWA ODSŁONA 2019 – wystawa pokonkursowa

Ogólnopolski Konkurs na Projekt Małej Formy Użytkowej/Dekoracyjnej promującej Miasto
Włocławek. Na wystawie znalazły się najlepsze projekty nadesłane przez artystów i projektantów z różnych części Polski. 

Organizatorami Konkursu są Gmina Miasto Włocławek i Galeria Sztuki Współczesnej.

I Nagroda: Tina Zakierska za Spinki do mankietów
II Nagroda: Mariusz Śmietana i Bartek Pędziński za Zapis Włocławka
III Nagroda: Alina Śmietana za Różany pendrive/brelok
Wyróżnienie specjalne: Agnieszka Pluszczewicz za Łamigłówkę włocławską
Wyróżnienie specjalne: Weronika Poręba za Pencławek

Wygrany projekt zostanie wdrożony do produkcji i będzie promował nasze miasto. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych edycjach konkursu.

 

Wyciąg z Protokołu posiedzenia jury Konkursu „Włocławki – Nowa Odsłona 2019”

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

1. Organizatorem II edycji Konkursu Włocławki – Nowa Odsłona 2019” była Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku, współorganizatorem była Gmina Miasto Włocławek.

2. Posiedzenie jury Konkursu miało miejsce 29 sierpnia 2019r. w siedzibie współorganizatora, tj. Urzędzie Miasta Włocławek.

3. Skład jury Konkursu:

– Domicela Kopaczewska – zastępca Prezydenta Miasta – Przewodnicząca jury,

– Jerzy Jabczyński – w z. dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku, artysta plastyk,

– Angelika Wyrąbkiewicz – dyrektor Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej,

– Aleksandra Kulińska – kierownik Referatu Kultury i Promocji – inicjator konkursu, sekretarz komisji,

– Małgorzata Jabłońska – instruktor oświatowy w Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku,

– Janusz Bisaga – artysta plastyk, instruktor ceramiki,

– Karolina Bandziak-Kwiatkowska – kustosz w Dziale Fajansu w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.

4. Do II edycji zgłoszono 26 prac konkursowych, w tym 3 rażąco naruszały wymogi formalne i nie były oceniane przez komisję.

5. Zakwalifikowanym pracom nadano numery od 1 do 23.

6. Spośród 23 ocenianych projektów 6 poddano pod ocenę komisji pod względem formalnym, z czego 3 zostały zakwalifikowane do udziału w konkursie. Trzy pozostałe projekty nie spełniały wymogów formalnych. Komisja oceniła 20 prac.

7. Członkowie komisji oceniali prace pod względem: 1. spójności z założeniami Konkursu, 2. kreatywności oraz 3. estetyki i funkcjonalności, przyznając od 0 do 5 pkt. za spełnianie poszczególnych kryteriów. W sumie każdy z członków komisji mógł przyznać maksymalnie 15 pkt, a projekt mógł otrzymać maksymalnie 105 pkt.

8. Po obradach komisja wyłoniła 3 laureatów oraz przyznała 2 wyróżnienia specjalne:

Nagrody:

1. nagroda – Tina Zakierska, Spinki do mankietów, 98 pkt.

2. nagroda – Mariusz Śmietana, Bartek Pędziński, Projekt długopisu wraz z pokrowcem, 96 pkt.

3. nagroda – Alina Śmietana, Różany pendrive 91 pkt.

Wyróżnienia:

– Weronika Poręba, Pencławek, 86 pkt.

– Agnieszka Pluszczewicz, Łamigłówka włocławska, 82,5 pkt.